Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5pjkWmYmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

UNICONS

Tổng thầu thiết kế và thi công (Design and Build), Tổng thầu Thi công (General Contractor) và Thi công cơ điện (MEP).

 • hZWYm5pjkWmYmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89yl2xqcZ5wsbA.
2020

Company Menu

Review

UNICONS Reviews

5.0
2 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at UNICONS?

Add Review
 • “A Place Where Passionate People Work Hard & Play Hard ”

  I worked at UNICONS for 1 year.

  Pros

  CULTURE! Employees and Management that genuinely care about the customer, the company and (most importantly) each other. They really put the people first.
  People at UNICONS are friendly and will bend over backwards to get you the resources you need to succeed.
  Friendly atmosphere.

  Cons

  If you want to challenge yourself and grow, this is a great place. We are moving very fast, which is why we are growing and having so much success, but we all work hard for it.

  Advice to Senior Management

  For the most part, keep doing what you are doing!

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYm5pjkWmYmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnJpgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYm5pjkWmYmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2icZmvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCUaGVimJuf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Nơi mà bạn sẽ cảm nhận thế nào là một "Đại gia đình". ”

  Anphabe User
  PR Team Leader

  I have been working at UNICONS.

  Pros

  Sự hướng dẫn tận tình của cấp trên và sự hỗ trợ, giúp đỡ hết mình của đồng nghiệp là những điều tôi cảm nhận đầu tiên. Nơi mà tôi nhận được những phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng và nổ lực của bản thân.

  Cons

  Trải nghiệm công việc truyền thông trong lĩnh vực "rất khô khan" đó là xây dựng.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYm5pjkWmYmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm5xjnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYm5pjkWmYmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2eeaWvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCUaGVimJuf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
hZWYm5pjkWmYmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...